Obchodné podmienky

1. ÚVOD
Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v e-shope www.creeme.eu (ďalej len „Stránka“), ktorého prevádzkovateľom je Creeme s. r. o., so sídlom na ulici Odborárska 1276/18, Bratislava – mestská časť Nové Mesto,831 02 , IČO: 51069156 (ďalej len „Predávajúci“). Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. Tieto Obchodné podmienky tvoria vo svojom aktuálnom znení obsah kúpnej zmluvy  uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Kupujúcim sa rozumie užívateľ Stránky, teda každý návštevník Stránky, ktorý sa zaregistroval na Stránke vyplnením povinných registračných údajov (meno, priezvisko, mailová adresa) a ktorý odoslal objednávku prostredníctvom Internetového obchodu (ďalej len „Kupujúci”).

Dozorný orgán: Slovenská obchodná inšpekcia Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj Prievozská 322, P.O.Box 5, 820 07 Bratislava 27 Odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa a právny odbor

2. Objednávky
Všetky objednávky prostredníctvom webovej stránky www.creeme.eu sú záväzné pre obe strany. Osobné údaje kupujúceho nebudú poskytované tretím osobám. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že je oboznámený s  Obchodnými podmienkami www.creeme.eu, pričom potvrdením príslušného poľa pred odoslaním objednávky kupujúci vyjadruje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, v plnom rozsahu porozumel ich obsahu a že s nimi súhlasí. Po odoslaní objednávky bude Kupujúcemu, na e-mailovú adresu uvedenú pri objednávke tovaru zaslaný potvrdzujúci email, ktorým Predávajúci potvrdí zaradenie objednávky na spracovanie, čím dochádza k uzavretiu Kúpnej zmluvy. Na uvedenú e-mailovú adresu budú v prípade potreby Kupujúcemu zaslané všetky ďalšie informácie ohľadom objednávky.

3. Informácie o tovare a cene
Cena nezahŕňa náklady spojené s doručením tovaru formou doporučeného listu alebo balíka. Náklady spojené s doručením tovaru v rámci Slovenskej republiky, Českej republiky, Rakúska, Poľska, Maďarska, Nemecka, Holandska, Belgicka, Talianska, Francúzska, Bulharska, Grécka, Fínska, Švédska a Estónska sú uvedené pri vytváraní objednávky a sú automaticky pripočítané ku kúpnej cene tovaru. Farebnosť produktov sa môže podľa nastavenia Vášho monitoru líšiť od reálneho produktu.

4. Odstúpenie od kúpnej zmluvy a vrátenie tovaru
Kupujúci je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu v súlade s ust. § 7 Zákona v lehote 14 dní od prevzatia tovaru.  Právo na odstúpenie od Kúpnej zmluvy je kupujúci povinný uplatniť písomnou formou v elektronickej podobe na email info@creeme.eu spolu s vyplneným formulárom uvedeným na podstránke výmena a vrátenie tovaru. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak bolo oznámenie o odstúpení od Kúpnej zmluvy odoslané najneskôr v posledný deň lehoty uvedenej vyššie v bode 4. tohto článku OP. Zákazník nemôže odstúpiť od zmluvy na tovar uzavretý v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov (ak poruší alebo odstráni etiketu z nohavičiek, ktorá slúži ako ochranný obal).

Pokiaľ sa teda rozhodnete odstúpiť od zmluvy, je potrebné vrátiť tovar. Na základe aj toho, že to je spodná bielizeň, tovar musíte dodať v čistom, nenosenom a nepoškodenom stave s priloženým dokladom o kúpe a s prišitými pôvodnými etiketami na produktoch (nohavičky sa skúšať preto nedajú, pretože sú zachytené etiketou, cez obe vrstvy zadného aj predného dielu, podprsenky sa skúšať dajú).

A to zaslaním späť v uvedenej lehote /určujúci je dátum odoslania/.

Adresa dodania:

RF pack

Železničná 121

900 27 Bernolákovo, Slovensko

Pri odstúpení od zmluvy náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci, a ak kupujúci odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru cez poštu či kuriéra hradí kupujúci. Pri vrátení tovaru nie je možné akceptovať vrátenie tovaru zásielkou na dobierku.

Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru budú peniaze za tovar vrátane poštovného (od nás k Vám podľa faktúry), vrátené kupujúcemu rovnakým spôsobom, aký kupujúci použil pri svojej platbe.  V prípade že kupujúci pošle vrátený tovar na inú adresu dodania než je vyššie uvedené, tak Predávajúci vyžaduje 2,50 eur alebo 65 kč poplatok za opravu adresy dodania, sumu odpočíta z pôvodnej ceny ešte pred vrátením peňazí. Predávajúci je povinný kúpnu cenu vrátiť, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od Kúpnej zmluvy, a to bezhotovostným prevodom na účet  Kupujúceho, z ktorého uhrádzal kúpnu cenu, pokiaľ Kupujúci neuvedie iný účet, na ktorú sa mu má vrátiť kúpna cena. Predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby pred tým, ako mu je tovar doručený. Kupujúci nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho.

Predávajúci má právo stornovať objednávku a to najmä z dôvodu vypredania alebo momentálne vzniknutej nedostupnosti tovaru. O stornovaní objednávky bude Predávajúci Kupujúceho bezodkladne informovať telefonicky alebo e-mailom, ktoré boli zadané kupujúcim v objednávke. Pred odstúpení je predávajúci oprávnený ponúknuť kupujúcemu náhradné plnenie. Kupujúci má právo náhradné plnenie odmietnuť a odstúpiť od  kúpnej zmluvy. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti budú finančné prostriedky vrátené kupujúcemu do 14 dní na účet, z ktorého boli finančné prostriedky zaplatené, odo dňa oznámenia nedostupnosti tovaru kupujúcemu, resp. od odmietnutia poskytnutého náhradného plnenia kupujúcim.

5. Dodanie tovaru a cena
Vaše objednávky sa snažíme vybavovať v čo najkratšom čase. O vyexpedovaní objednávky je zákazník informovaný e-mailom. RF pack je skladový partner Predávajúceho. Skladujú všetky produkty, ktoré idú od výrobcov do skladu, zo skladu ku Kupujúcemu. Vybavujú všetky objednávky Predávajúceho od pondelka do piatka počas pracovných dní. Ak Kupujúci odošle a zaplatí objednávku dnes, bude odoslaná do 48 hodín.

5.1. Dodanie tovaru Slovenskou poštou, a.s.

Balíky posielame prostredníctvom Slovenskej pošty, a. s., ktorá bežne doručuje tovar v rámci Slovenskej republiky 1 až 3 pracovné dni. Predávajúci nezodpovedá za oneskorené dodanie tovaru či poškodenie tovaru zavinené zásielkovou službou. Ak vám oznámenie o uložení na pošte nebolo doručené ani do 7 dní po zaslaní nášho e-mailu o expedícii, kontaktujte slovenskú poštu aj nás na info@creeme.eu, a pomožeme to vyriešiť.

Odosielame tovar až po pripísaní celej čiastky na účet /t.j. vrátane poštovného/. Tovar sa nedá objednať na dobierku.

Vyhradzujeme si právo na predĺženie dodacej doby v prípade, že sa vyskytnú nepredvídateľné okolnosti. O takomto predĺžení dodacej lehoty je kupujúci bezodkladne informovaný.

Poštovné a balné v rámci SR:

Balík na balikobox – 2,90 eur

Balík na poštu – 2,90 eur

Poštovné a balné do ČR:

Balík kuriér cez PACKETA – 3,65 eur – 99,50 kč

5.2. Dodanie tovaru cez Direct Parcel Distribution SK.

Balíky posielame prostredníctvom kuriérskej spoločnosti Direct Parcel Distribution SK, ktorá bežne doručuje tovar od 1 do 5 pracovných dní, záleží na krajine kde má byť balík dodaný. Predávajúci nezodpovedá za oneskorené dodanie tovaru či poškodenie tovaru zavinené zásielkovou službou. Ak vám oznámenie o uložení na pošte nebolo doručené ani do 7 dní po zaslaní nášho e-mailu o expedícii, kontaktujte slovenskú poštu aj nás na info@creeme.eu, a pomožeme to vyriešiť.

Odosielame tovar až po pripísaní celej čiastky na účet /t.j. vrátane poštovného/. Tovar sa nedá objednať na dobierku.

Vyhradzujeme si právo na predĺženie dodacej doby v prípade, že sa vyskytnú nepredvídateľné okolnosti. O takomto predĺžení dodacej lehoty je kupujúci bezodkladne informovaný.

DPD – kuriérom na adresu Slovensko – 3,30 eur

DPD  – kuriérom na adresu do Rakúska, Poľska, Maďarska – 7,80€.

DPD  – kuriérom na adresu do Nemecka – 7,80€.

DPD  – kuriérom na adresu do Holandska a Belgicka – 9,80€.

DPD  – kuriérom na adresu do Talianska, Francúzska, Bulharska, Grécka, Fínska, Švédska, Estónska – 9,80€.

6. Spôsob platby
Platba bankovým prevodom alebo platba kartou pre kupujúcich zo Slovenska, platba kartou z Európskej únie na účet Fiobanky (príjem v EU mene) IBAN: SK3983300000002301279286, BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX alebo platba bankovým prevodom alebo platba kartou pre kupujúcich z Česka (príjem v CZK mene, bez žiadných dodatočných poplatkov) na číslo účtu: 2101279302, IBAN: SK0483300000002101279302, BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX

Na všetok predávaný tovar je poskytovaná zákonom stanovená záručná doba 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom.

Platba kartou cez platobnú bránu Besteron

Po odoslaní objednávky cez www.creeme.eu bude Kupujúci automaticky presmerovaný do zabezpečenej platobnej brány Besteron, kde zadá potrebné údaje pre dokončenie platby. Keď platba prebehne úspešne, skladový partner Predávajúceho začne riešiť objednávku.

Platba bankovým prevodom na účet prostredníctvom internet bankingu

Po odoslaní objednávky cez www.creeme.eu bude Kupujúci automaticky presmerovaný do  internet bankingu príslušnej banky. V platobnom príkaze budú vopred vyplnené všetky informácie o transakcii – suma, variabilný symbol aj číslo účtu Predávajúceho. Ak platba prebehne úspešne, skladový partner Predávajúceho začne riešiť objednávku.

Všetky údaje sú v bezpečí! Informácie o bankovom účtu či o platobnej karte Kupujúci vypĺňa prostredníctvom zabezpečenej platobnej brány Besteron, ktorá je overená Národnou bankou Slovenska. Kupujúceho údaje Predávajúci nevidí a nemá k nim ani prístup.

7. Reklamácia tovaru

Ak chcete tovar zakúpený v internetovom obchode www.creeme.eu reklamovať, prosím, kontaktuje nás najprv na emaily  info@creeme.eu. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim. Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť od prevzatia tovaru kupujúcim.

Reklamovaný tovar zašlite spolu s formulárom z podstránky výmena a vrátenie tovaru a s popisom vady na adresu: RF pack, Železničná 121,900 27 Bernolákovo, Slovensko. Reklamovaný tovar nám prosím neposielajte na dobierku, odporúčame vám ho zaslať doporučene so sledovacím číslom. Tovar zaslaný na dobierku nepreberáme.

Za relevantný dôvod reklamovania tovaru nepovažujeme opotrebovanie tovaru nosením a praním, ktorým sa prirodzene mení vzhľad výrobku. Organická 100% bavlna sa prirodzene mení počas prania a nosenia. Mosadz môže na základ Ph pokožky jemne oxidovať, rovnako ako keď striebro sčerná. Nárok na záručnú opravu zaniká aj: nepredložením kompletného tovaru vrátane príslušenstva, neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru, uplynutím záručnej doby tovaru, neodborným a nešetrným zaobchádzaním alebo zanedbaním starostlivosti o tovar, mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim.

Predávajúci určí spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Vybavenie reklamácie bude Kupujúcemu oznámené telefonicky, písomne alebo elektronickou poštou. Vybavenie reklamácie trvá najviac 30 dní odo dňa doručenia reklamovaného tovaru Predávajúcemu.

8. Reklamácia počas prvých 12 mesiacov od kúpy.

Ak Kupujúci uplatní reklamáciu tovaru počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže Predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od Kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením.

Ak Kupujúci uplatní reklamáciu tovaru po 12 mesiacoch od kúpy a Predávajúci ju zamietne, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže Kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie.

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať, ako vec bez vady, má Kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú Kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Za opätovné vyskytnutie sa vady po oprave sa považuje, keď sa rovnaká vada, aká bola v záručnej dobe najmenej dvakrát odstraňovaná, vyskytne opätovne. Za väčší počet vád sa považuje, keď tovar má súčasne najmenej tri odstrániteľné vady, pričom každá z týchto vád bráni riadnemu užívaniu tovaru.

Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať Kupujúcemu potvrdenie ako aj vydať písomný doklad o vybavení reklamácie najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie. O výsledku reklamácie bude Kupujúci informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania formou e-mailu, resp. telefonicky a zároveň mu bude doručená prostredníctvom e-mailu, respektíve spolu s tovarom, kópia reklamačného protokolu.

9. Ochrana osobných údajov
Predávajúci spracúva osobné údaje Kupujúceho na plnenie svojich záväzkov voči Kupujúcemu vyplývajúcich z Kúpnej zmluvy podľa § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a to najmä pri vystavení faktúry/daňového dokladu, kontaktovaní Kupujúceho v súvislosti s vybavovaním jeho objednávky, doručením objednaného tovaru, vybavením reklamácie. Predávajúci ďalej spracúva osobné údaje v prospech Kupujúceho za účelom vedenia histórie jeho objednávok a zvýšenia komfortu jeho ďalších nákupov. Osobné údaje kupujúceho nebudú poskytované tretím osobám.

Predávajúci spracúva osobné údaje Kupujúceho v rozsahu: krstné meno, priezvisko, e-mailová adresa, fakturačná adresa, adresa dodania, kontaktné telefónne číslo, iné osobné údaje nevyhnutné pre plnenie povinností Predávajúceho z Kúpnej zmluvy.

Kupujúci zároveň súhlasí s tým, aby Predávajúci poskytol osobné údaje Kupujúceho nevyhnutné pre doručenie tovaru spoločnosti Slovenská pošta, a.s., so sídlom Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36 631 124, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sa, vložka č. 803/S a zmluvnej kuriérskej spoločnosti.

ZÁVER

Obchodné podmienky sú platné do doby vydania nových obchodných podmienok. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že je oboznámený s Obchodnými podmienkami www.creeme.eu, pričom potvrdením príslušného poľa pred odoslaním objednávky kupujúci vyjadruje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, v plnom rozsahu porozumel ich obsahu.